نهمین سالگرد تاسیس شرکت سپیتام

برگزاری نهمین دوره کارگاه آموزشی دو روزه "۱۰ گام برای طراحی و اجرای شبکه های فیبر نوری