داستان برند سپیتام


ایران در حوزه تولید تجهیزات تخصصی مخابراتی و الکترونیکی نیازمند اهتمام و توجه ویژه ای است و متاسفانه مهاجرت متخصصین نخبه شایع است. در سال 1389 توسط یک تیم متخصص در حوزه های مخابرات، الکترونیک و مدیریت با  هدف تولید ملی، توسط جوانان نخبه این سرزمین تاسیس شد.

دغدغه‌ی بنیانگذاران سپیتام، جذب جوانان نو اندیش، دانشمند و تلاشگر و به کارگیری ظرفیت های والای منابع انسانی ایران، همکاری با نهادها و شرکت های پیشروی جهانی و بومی سازی دانش بین المللی  است.

از ابتدای تاسیس، سپیتام ماموریت خود را دانش محور و حرکت در راستای تکنولوژی روز دنیا قرار داد تا بتواند به عنوان یک برند مطرح در صنعت مطرح گردد. برندی که اعتماد ملی را پشتوانه خود کرده تا بتواند بازارهای جهانی و صادرات تکنولوژی را فتح نماید.