مبدل انتقال VGA
کانورتر HDMI
کانورتر دیتای سریال
کانورتر E1