ارائه خدمات پشتیبانی منحصر به فرد در اولویت‌‌‌‌‌‌‌های مدیران سپیتام قرار دارد. به منظور تکمیل خدمات پشتیبانی جامع، گارانتی طلایی سپیتام ارائه می گردد که در منوهای زیرین بخش "گارانتی طلایی"  معرفی شده است. 

looding"src="/images/loading.gif"