کاتالوگ و لیست محصولات Sepitam

برای دربافت مشخصات فنی لینکهای ارتباطی فیبر نوری و شبکه سپیتام به زبان پارسی فایل زیر را دانلود نمایید.
Sepitam Products catalog
جهت دریافت لیست محصولات سپیتام  لینک زیر را دانلود نمایید:
Sepitam Product list
سپیتام در یک نگاه: 

 

 ​