محصولات ارتباطی سپیتام

کابل نوری خشک خاکی

امتیاز :
کد محصول : کابل نوری خشک خاکی OBUC
'/>

این نوع کابل دارای کاربرد ساختار مشابه (OBFC) میباشد با این تفاوت که بجای ژله از نخ و نوار جاذب رطوبت استفاده می شود.

این کابل دارای یک محافظ نوار استیل دندانه اره ای (کروگیت) میباشد.

بر اساس نیاز متقاضی، سایر ساختار های کابل نیز قابل تولید میباشد.

12x6

N8x6

N4x6

N2x6

N2x4

N1x4

پارامتر

12

8

4

2

2

1

تعداد تیوب

0

0

2

4

4

5

تعداد فیلر

72

48

24

12

8

4

تعداد تار نوری

3100

2600

2400

2400

2400

2500

بدون عنصر کشش میانی

نیروی کشش مجاز (N)

4400

3800

3600

3600

3600

3600

با عنصر کشش میانی

22

19

17

17

17

17

قطر تقریبی نهایی (mm)

420

315

260

260

260

260

وزن تقریبی (kg/km)

0202-000-OBUC SPEC

0202-008- OBUC-NZDSF-SPEC

0202-002-OBUC-MM SPEC​​