انواع گارانتی در سپیتام


گارانتی رضایت : این گارانتی برای محصولات جدید سپیتام عرضه می گردد.

گارانتی تعویض: در صورتی که کالا در هنگام خرید دچار نقص فنی یا فیزیکی شده باشد شامل گارانتی تعویض می گردد.

گارانتی تعمیر رایگان: اگر محصول در دوره گارانتی و حین استفاده از آن دچار نقص فنی شده باشد شامل گارانتی تعمیر بدون هزینه خواهد بود .

گارانتی ویژه: اگر محصول شرایط گارانتی را داشته باشد و قابل تعمیر نباشد از گارانتی ویژه برخوردار خواهد شد. در این گارانتی محصول تعویض می گردد. در صورتی که آن محصول موجود نباشد یا از خط تولید خارج شده باشد با نمونه مشابه آن تعویض می گردد.

گارانتی تعمیر یا تعویض با هزینه: اگر محصول در زمان گارانتی بوده ولی بر اثر صدمه فیزیکی دچار نقص فنی و یا شکستگی شده باشد و شامل شرایط گارانتی نباشد. شامل گارانتی تعمیر یا تعویض با هزینه خواهد بود. اگر به دلیل عدم وجود قطعات یدکی و یا غیر قابل تعمیر بودن آن محصول قابل تعمیر و یا سرویس نباشد محصول جدید با ۱۵ درصد تخفیف روی قیمت محصول جدید قابل تعویض می باشد.


 


 


شرایط گارانتی

1-  کارت گارانتی با توجه به مدت  اعتبار یکی از خدمات انواع گارانتی استفاده می نماید.


2-  خدمات گارانتی صرفا در توسط دفتر مرکزی و در مرکز پشتیبانی انجام می پذیرد. ( آدرس در سایت ثبت شده است.)


3- در صورتی که دستگاه توسط تعمیر کاران غیر مجاز باز شده باشد گارانتی طلایی دوره ویژه باطل می گردد.


4-  ارائه کارت گارانتی همراه با دستگاه الزامی است و کارت گارانتی بدون هولوگرام، تاریخ خرید، مدت اعتبار، مشخصات و شماره سریال کالا بر روی کارت و دستگاه فاقد اعتبار است.


5- ضمانت فقط شامل دستگاه اصلی بوده و سایر دستگاه های متصل به آن، قطعات جانبی و سایر را در بر نمی‌گیرد.


6-  هر دستگاه دارای یک کارت گارانتی می باشد که بایستی شماره سریال کارت گارانتی با شماره سریال دستگاه مطابقت داشته باشد. ارائه خدمات گارانتی فقط با در دسترس داشتن کارت گارانتی همان دستگاه مقدور خواهد بود .


7- انتقال دستگاه جهت استفاده از خدمات گارانتی به شرکت و برگشت آن به عهده خریدار است.


8- مسئولیت و کلیه هزینه های مربوط به ارسال کالا به مرکز گارانتی و خدمات و برگشت آن به عهده مشتری می باشد.
looding"src="/images/loading.gif"